1. Doba hostelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00 (istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia godziny przyjazdu). Hostel może odmówić przyjęcia Gościa bez podania przyczyny. Hostel pobiera kaucję zwrotną wysokości 50 PLN za klucz do pokoju.
 2. Podczas wymeldowania gość zdaje w recepcji otrzymany komplet kluczy – w zamian otrzymuje wpłaconą kaucję zwrotną.
 3. Zabrania się użyczania miejsca noclegowego osobom niezameldowanym w Domu Harcerza. Gość hostelu nie może przekazywać miejsca noclegowego osobom trzecim, nawet jeśli nie upłyną okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 4. Łóżko w pokoju wieloosobowym przeznaczone jest TYLKO I WYŁĄCZNIE dla jednej osoby!
 5. W cenę noclegu wliczona jest pościel, ręcznik, kawa, herbata oraz TV i dostęp do Internetu.
 6. Pokoje hostelowe wynajmuje się po przedłożeniu dowodu osobistego lub paszportu oraz po uregulowaniu zapłaty.
 7. W hostelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.30 do godziny 07.00 rano. W tym czasie nie mogą przebywać na terenie hostelu osoby nie zameldowane. Każda niezameldowana osoba przebywająca w obiekcie ww. godzinach będzie poproszona o uregulowanie należności za pobyt (stawka liczona za pokój w którym osoba aktualnie się znajduje) – odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą przyjmujący ich goście hostelowi.
 8. Zachowanie gości hostelu oraz osób trzecich nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hostel może odmówić dalszego pobytu osobie, która narusza tę zasadę, zachowuje się agresywnie w stosunku do obsługi hotelu oraz nie stosuje się do zasad w nim panujących – nawet w trakcie trwania doby hotelowej i bez zwrotu poniesionej opłaty za nocleg.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach świec, grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 10. Na terenie hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za złamanie tej zasady Hostel obciąży gościa karą umowną wynoszącą 500 pln.
 11. Możliwe jest wprowadzanie zwierząt domowych na teren hostelu.
 12. Po wyprowadzeniu się i opuszczeniu pokoju należy oddać klucze w recepcji. Za zgubione klucze/karty (drzwi/szafki) Hostel obciąży gościa karą umowną wynoszącą 100 PLN od klucza.
 13. Gość hostelowy ponosi materialną (finansową) odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń hostelowych.Gość hostelu zobowiązany jest również do zadośćuczynienia za szkody niemajątkowe wyrządzone innym gościom hostelu i / lub pracownikom obiektu.
 14. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług. Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja. Czas rozpatrzenia reklamacji trwa 48h.
 15. Jakiekolwiek usterki w pokojach prosimy zgłaszać w recepcji w dniu przyjazdu. Brak zgłoszenia oznacza brak zastanych usterek i zniszczeń.
 16. Zabrania się przestawiania mebli w pokojach hostelowych.
 17. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju. Cenne rzeczy można zdeponować w recepcji.
 18. Przedmioty pozostawione w pokoju po jego opuszczeniu będą przechowywane przez 1 miesiąc.
 19. Uprasza się o zachowanie porządku i czystości w pokojach oraz we wspólnych pomieszczeniach. Szczególnie dbaj o czystość w łazienkach i kuchniach, gdyż są one w naszym hostelu wspólne. Goście Domu Harcerza zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.
 20. Nie odpowiadamy za awarie i ich skutki niezależne od nas (force majeure).
 21. Hostel nie zwraca pieniędzy po uiszczeniu opłaty za nocleg.

 

Nie przestrzeganie zasad obowiązujących na terenie Domu Harcerza może skutkować wydaleniem z obiektu, bez zwrotu poniesionych przez Gościa kosztów.

 

Życzymy miłego i udanego pobytu w naszym Hostelu, mając nadzieję, iż odwiedzą nas Państwo ponownie.

Dyrekcja Domu Harcerza

Szybkie pytanie